Systemisch Gilde
w e t e n  h o e  t e  z i e n

DOCENTEN


Maak hier binnenkort kennis met onze nieuwe collega. 

MARIJE SNIPPE

"Mensen in relatie tot elkaar, voor mij is er niets fascinerender dan dit. Relaties die we iedere dag opnieuw met elkaar aangaan en zoveel kleur aan ons leven geeft. Ik geloof dat de banden en verbindingen die we als mensen met elkaar aangaan de belangrijkste rol speelt in ons leven als het gaat om ons geluk, welzijn en zingeving.

In mijn werk als therapeut en als docent, staan de relaties tussen mensen altijd centraal. Bijdragen aan betekenisvolle relaties is mijn passie en belangrijkste drijfveer. 

Marije werkt als NVRG erkend systeemtherapeut in haar eigen praktijk: leven in relaties en op een ambulante poli in de specialistische GGZ. Daarnaast is zij auteur van het boek, Ruzie met liefde.