Systemisch Gilde
w e t e n  h o e  t e  z i e n

Basistraining

ALGEMEEN

Aan professionals in het sociaal domein wordt steeds vaker gevraagd om systemisch te werken. Maar wat is dit precies? En hoe doe je dat? In de basistraining krijg je antwoord op deze vragen. 


INHOUD

De training bestaat uit drie cursusdagen 

  • Dag 1 staat in het teken van waarnemen. 
    Deelnemers maken kennis met systeemtheoretische uitgangspunten en interventies. Zij leren door middel van praktische oefeningen op een andere manier kijken naar (relaties tussen) mensen. Leren waarnemen door de cliënt te kunnen zien in samenhang met zijn of haar omgeving. 
  • Dag 2 staat in het teken van attitude.
    Deelnemers leren welke houdingsaspecten belangrijk zijn om systemisch te kunnen bewegen. Er is aandacht wie je zelf als persoon meeneemt in de hulpverleningsrelatie met je cliënt, zicht krijgen op eigen overtuigingen en opvattingen, het vermogen om aan te kunnen sluiten bij de cliënt, uitdagingen die een systemische benadering met zich meebrengt en het eigen maken van helpende attitudes. 
  • Dag 3 staat in het teken van vaardigheden.
    In dit thema wordt er een fundering gelegd van waar uit hulpverlening vorm krijgt. Er is aandacht voor het creëren van een werkrelatie en werkkader. Er wordt geoefend met systemische interventies en er wordt stil gestaan bij veel voorkomende valkuilen waardoor hulpverlening stagneert of niet effectief is. 


LEERKLIMAAT

Onze opvatting op leren komt tot uitdrukking in de volgende woorden: interactie, kundig, plezier, ontwikkeling, praktijkgericht en dynamisch. Wij nemen deelnemers mee op een reis door het systemische gedachtegoed aan de hand van vele interactieve werkvormen. Denk hierbij aan elementen van beeld, video, spel en ervaringsgerichte oefeningen. 


ACCREDITATIE 

Accreditatie wordt aangevraagd bij het SKJ en het Registerplein. 

DOCENTEN

Marije Snippe

  • Marije werkt als NVRG erkend systeemtherapeut in haar eigen praktijk: leven in relaties. Na jarenlang in de forensische GGZ werkzaam te zijn geweest is zij nu verbonden aan een ambulante poli in de specialiste GGZ. Zij is auteur van het boek, Ruzie met liefde.

Naast doceren staan deze docenten dus nog echt met hun voeten in de klei. Dit zorgt voor verbinding tussen praktijk en theorie. Leerzame praktijkvoorbeelden zijn altijd dichtbij en de docenten kunnen zich goed verplaatsen in de uitdagingen die de deelnemers in hun werk tegenkomen. 


INVESTERING

De investering voor deze training bedraagt € 875,- p.p. excl. btw. Dit is inclusief lesmaterialen. 


TRAININGSDUUR

De training bestaat uit 24 les uren (drie dagen). Daarnaast vraagt het zes zelfstudie uren. Totale belasting: dertig uren.


VOOROPLEIDINGSEISEN

HBO-niveau en werkzaam in het sociaal domein.


MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@systemischgilde.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor deze training.