Metavisie bijeenkomsten

Ons uitgangspunt is dat de aangeboden scholing meer is dan leuke en interessante lesdagen. Onze metavisie bijeenkomsten helpen om opgedane systemische kennis en vaardigheden binnen het vakgebied te integreren en te bestendigen. Kennis doe je niet alleen op in een training maar ook door ervaring en inzicht die je tijdens je werk opdoet. 

Uit ervaring weten wij dat het eigen maken van een systemische benadering vaak wordt onderschat. In onze metavisie bijeenkomsten is er ruimte om ervaringen uit de praktijk systemisch te 'ontleden'. Welke uitdagingen brengt dit met zich mee? En hoe kun je hier systemisch naar kijken en naar handelen. Je leert van en met elkaar om je eigen systemische blik, attitude en vaardigheden verder te ontwikkelen.