Systemisch Gilde
w e t e n  h o e  t e  z i e n

Supervisie 


Ons uitgangspunt is dat de aangeboden trainingen meer zijn dan een leuke en interessante lesdag. Supervisie helpt opgedane systemische kennis en vaardigheden binnen het vakgebied te integreren en te bestendigen. Kennis doe je niet alleen op in een training maar ook door ervaring en inzicht die je tijdens je werk opdoet. 

Uit ervaring weten wij dat het eigen maken van een systemische benadering vaak wordt onderschat. In supervisie is er ruimte om ervaringen uit de praktijk systemisch te 'ontleden'.  Welke uitdagingen brengt dit met zich mee? En hoe kun je hier systemisch gezien naar kijken en naar handelen. Je leert van en met elkaar om je eigen systemische vaardigheden verder te ontwikkelen.