Systemisch Gilde
w e t e n  h o e  t e  z i e n

Verdiepingstraining

ALGEMEEN

Aan professionals in het sociaal domein wordt steeds vaker gevraagd om systemisch te werken. Maar wat is dit precies? En hoe doe je dat? In de verdiepingstraining is er aandacht voor complexe vraagstukken die je als professional in het sociaal domein tegen kunt komen. 


INHOUD

De training bestaat uit vijf cursusdagen: 

 • Dag 1 Systemisch interveniëren
  Na deze cursusdag kunnen cursisten gebruik maken van systemische interventies zoals het maken van een systeemanalyse en het samen op weg plan. Naast deze praktijkgerichte interventies is er aandacht voor een goede samenwerkingsrelatie en de technieken die hiervoor nodig zijn. 
 • Dag 2 Mentale ontregel(d)ingen | in relatie(s)

  Een systemische kijk op psychische ontregeling. Deelnemers leren om gedrag te doorgronden door te kijken naar hoe verschillende systeemniveaus met elkaar samen hangen. Na deze dag kunnen deelnemers psychiatrische problematiek herkennen en plaatsen binnen een systemische context.
  Daarnaast kunnen cursisten interveniëren wanneer ruzies in partnerrelaties beschadigd worden. Centrale thema's hierin zijn veiligheid, de werking van het brein en stress- en emotieregulatie. 

 • Dag 3 Huiselijk geweld en kindermishandeling 
  Deelnemers leren over de verschillende perspectieven op relationeel geweld. Er wordt stil gestaan bij systemische uitgangspunten. Deelnemers kunnen relationeel geweld taxeren waarbij er onderscheid wordt gemaakt in het type geweld, pleger en slachtoffer. Er wordt specifiek aandacht besteedt aan genderverschillen, kindermishandeling en hulpverlening aan kinderen.

 • Dag 4 Als scheiden moeilijk is
  In dit thema leren deelnemers (v)echtscheidingsproblematiek te doorzien vanuit een systemisch perspectief. Deelnemers leren hoe zij vanuit een samenwerkingsrelatie ouders (weer) bewust kunnen maken van de positie waar hun kind(eren) in terecht zijn gekomen. 

 • Dag 5 Samenwerkingsrelaties 
  Een systemische benadering richt zich niet alleen op de cliënt maar op het hele informele en formele netwerk. Deelnemers leren samenwerken met familieleden en netwerkpartners. Hierbij is er aandacht voor positionering, afstemming van rollen en contextbepaling. 


LEERKLIMAAT

Onze opvatting op leren komt tot uitdrukking in de volgende woorden: interactie, kundig, plezier, ontwikkeling, praktijkgericht en dynamisch. Wij nemen deelnemers mee op een reis door het systemische gedachtegoed aan de hand van vele interactieve werkvormen. Denk hierbij aan elementen van beeld, video, spel en ervaringsgerichte oefeningen. 


ACCREDITATIE 

Accreditatie wordt aangevraagd bij het SKJ en het Registerplein. 

DOCENTEN

 • Marije Snippe werkt als NVRG erkend systeemtherapeut in haar eigen praktijk: leven in relaties. Na jarenlang in de forensische GGZ werkzaam te zijn geweest is zij nu verbonden aan een ambulante poli in de specialiste GGZ. Zij is auteur van het boek, Ruzie met liefde.

Naast doceren staan deze docenten dus nog echt met hun voeten in de klei. Dit zorgt voor verbinding tussen praktijk en theorie. Leerzame praktijkvoorbeelden zijn altijd dichtbij en de docenten kunnen zich goed verplaatsen in de uitdagingen die de deelnemers in hun werk tegenkomen


INVESTERING 

 • De investering voor deze training bedraagt €1749,- p.p. excl. btw. en inclusief lesmaterialen.


TRAININGSDUUR

 • De training bestaat uit veertig lesuren (vijf cursusdagen) en tien zelfstudie uren.


VOOROPLEIDINGSEISEN 

HBO-niveau en werkzaam in het sociaal domein. Instromen in de verdiepingstraining kan alleen na deelname aan de basistraining of met aantoonbare systemische voorkennis. 


MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN 

Voor meer informatie kunt u ons contact opnemen via info@systemischgilde.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook inschrijven.