Verdiepingstraining | Metavisie

ALGEMEEN

Aan professionals in het sociaal domein wordt steeds vaker gevraagd om systemisch te werken. Maar wat is dit precies? En hoe doe je dat? In de verdiepingstraining is er aandacht voor complexe vraagstukken die je als professional in het sociaal domein tegen kunt komen. 


INHOUD

De training bestaat uit vier modules: 

 • Dag 1 Mentale ontregel(d)ingen | in relatie(s)

  In deze module is er aandacht voor ontregeling in relaties. Centrale thema's hierin zijn trauma(verwerking), de werking van het autonome zenuwstelsel, de werking van het brein, stress- en emotieregulatie. Door inzicht te krijgen in interactiepatronen wordt er gewerkt aan het herstel van veiligheid in relaties. 

 • Dag 2 Relationeel geweld
  Deelnemers leren over de verschillende perspectieven op relationeel geweld. Na deze dag kunnen deelnemers relationeel geweld taxeren en kunnen zij bijdragen aan directe en duurzame veiligheid. Er wordt specifiek aandacht besteedt aan genderverschillen en de plek van kinderen binnen de hulpverlening.

 • Dag 3 Complexe scheiding 
  In dit thema leren deelnemers complexe echtscheidingsproblematiek te doorzien vanuit een systemisch perspectief. Deelnemers leren hoe zij vanuit een samenwerkingsrelatie ouders (weer) bewust kunnen maken van de positie waar hun kind(eren) in terecht zijn gekomen. 

 • Dag 4 Samenwerkingsrelaties 
  Een systemische benadering richt zich niet alleen op de cliënt maar op het hele informele en formele netwerk. Deelnemers leren samenwerken met familieleden en netwerkpartners. Middels het Samenspel Stappenplan is er aandacht voor positionering, afstemming van rollen en contextbepaling. 


LEERKLIMAAT

Onze opvatting op leren komt tot uitdrukking in de volgende woorden: interactie, kundig, plezier, ontwikkeling, praktijkgericht en dynamisch. Wij nemen deelnemers mee op een reis door het systemische gedachtegoed aan de hand van vele interactieve werkvormen. Denk hierbij aan elementen van beeld, video, spel en ervaringsgerichte oefeningen. 


ACCREDITATIE 

Samen met de basis scholing zijn deze modules geaccrediteerd met 91 SKJ punten. Indien gewenst wordt de benodigde accreditatie voor deze vier modules aangevraagd bij het SKJ.

DOCENTEN

 • Marije Snippe werkt als NVRG erkend systeemtherapeut in haar eigen praktijk: leven in relaties. Na jarenlang in de forensische GGZ werkzaam te zijn geweest is zij nu verbonden aan een ambulante poli in de specialistische GGZ. Zij is auteur van het boek, Ruzie met liefde.
 • Gijs Simons werkt als NVRG erkend systeemtherapeut in de specialistische GGZ. Vanuit zijn eigen praktijk, Praktijk Simons, is hij verbonden als organisatieadviseur en als systeemconsulent behandeling aan meerdere organisaties in Noord- en Midden-Limburg. Tevens is betrokken bij projecten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Naast doceren staan deze opleiders dus nog echt met hun voeten in de klei. Dit zorgt voor verbinding tussen praktijk en theorie. Leerzame praktijkvoorbeelden zijn altijd dichtbij en de opleiders kunnen zich goed verplaatsen in de uitdagingen die de deelnemers in hun werk tegenkomen

TRAININGSDUUR

 • De training bestaat uit achtentwintig lesuren (vier cursusdagen) en acht zelfstudie uren.

VOOROPLEIDINGSEISEN 

HBO-niveau en werkzaam in het sociaal domein. Instromen in de verdiepingstraining kan alleen na deelname aan de basistraining of met aantoonbare systemische voorkennis. 

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN 

Voor meer informatie kunt u ons contact opnemen via info@systemischgilde.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook inschrijven.